WAXING

 

Chin wax             $  5
Patches                 $10
Lip  wax               $10
Brow wax            $15
Face wax              $30
(includes eyebrow, lip, chin & cheeks)

Under arm wax      $20
Full Arm wax          $35
Back  wax                  $40
Chest wax                 $40

Bikini wax                $40
Brazilian wax          $55
(minimum of 2 week hair growth required)

Upper leg wax      $45
Lower leg wax      $45